🇻🇳 VN: CLAMM

🇻🇳 VN: CLAMM

Stryke LearnStryke Learn

Getting started

CLAMMCLAMM

DeFi & Options

Advanced StrategiesAdvanced Strategies

Blog & Updates

Visit the Stryke Blog 🗞️

Về Dopex v2

Giai đoạn tiếp theo của Giao thức Dopex - hiệu quả về vốn, linh hoạt và đa dạng các phối hợp với nhau

Hệ thống Dopex v1 giới thiệu giao dịch tùy chọn phi tập trung cho Arbitrum - nó hoạt động như như một trung tâm cho một hệ sinh thái phát triển xung quanh giao thức với giao dịch quyền chọn như một nhân tố chính.

Tuy nhiên, hệ thống ban đầu đã tồn tại những hạn chế mà chúng tôi biết là có thể cải thiện. Cụ thể, điều này liên quan đến sự phân mảnh thanh khoản, hiệu quả vốn, tính thân thiện với người dùng và tính có thể kết hợp.

💡
Dopex v2 là một phiên bản mới hoàn toàn của giao thức Dopex, bao gồm hai mô-đun:
  1. Concentrated Liquidity Automated Market Maker (”CLAMM”) [phát hành]
  2. Options Automated Market Maker (”OAMM”) [Sắp ra mắt]

Cả hai mô-đun này là độc lập nhưng hoạt động một cách tương hỗ để tạo thanh khoản tùy chọn sâu cho những người giao dịch biến động giá, đồng thời điều chỉnh động lực cho những người cung cấp thanh khoản. Một số lợi ích sẽ được giới thiệu bao gồm:

Người Cung Cấp Thanh Khoản - LPs

  • Chấp nhận vị thế CLAMM (ví dụ: Uniswap v3) để tạo thanh khoản tùy chọn, mở khóa vốn không hoạt động trong khi cung cấp lợi suất cao hơn so với LP thông thường (qua CLAMM)
  • Chấp nhận staking đa phương thức một chiều, cho phép người cung cấp thanh khoản kiếm lợi nhuận từ phí tùy chọn với rủi ro hạn chế (qua OAMM)

Người Giao Dịch Tùy Chọn - Option Traders

  • Lấp đầy ngay lập tức cho cả vị thế tùy chọn dài và ngắn
  • Đóng vị thế bất cứ lúc nào (tức là tùy chọn theo kiểu Mỹ)
  • Biên lợi nhuận cho hiệu quả vốn cao hơn
  • Chiến lược tùy chọn một cú nhấp

Phần này trong Dopex Learn sẽ phân tích chi tiết cơ chế nền tảng của Dopex v2, bao gồm CLAMM và OAMM, cùng với cách thức các yếu tố này được kết hợp lại với nhau.

Articles