Series CLAMM 5: Thất Thoát Tạm Thời

Series CLAMM 5: Thất Thoát Tạm Thời

Stryke LearnStryke Learn

Getting started

CLAMMCLAMM

DeFi & Options

Advanced StrategiesAdvanced Strategies

Blog & Updates

Visit the Stryke Blog 🗞️

Series CLAMM 5: Thất Thoát Tạm Thời

image

Bài học trước, chúng ta đã bàn về việc hợp thành thanh khoản tại một tick - bước giá, với những điểm chính sau đây:

  1. Giá giao ngay > Tick - Vị thế là 100% $ETH
  2. Giá giao nay < Tick - Vị thế là 100% $USDC
  3. Giá giao ngay nằm trong Tick - Vị thế gồm $ETH và $USDC

Thất Thoát Tạm Thời (Impermanent Loss) là gì?

Nếu bạn gửi 1 $ETH vào CLAMM tick, bạn sẽ nắm giữ 1 $ETH hoặc $USDC tương đương với giá tick của bạn (vd: tick ở mức 1,750$ sẽ giữ $1,750$ hoặc 1 $ETH)

Nếu bạn nắm giữ 1 $ETH, bạn sẽ luôn có 1 $ETH.

Sự khác biệt giữa hai giá trị này sẽ được chúng ta gọi là Thất Thoát Tạm Thời (IL). Nói đơn giản, đó là sự khác biệt trong giá trị của tài sản của bạn khi bạn cung cấp thanh khoản so với việc nắm giữ tài sản thực.

Thất Thoát Tạm Thời tại Tick

Trong tình huống này, chúng ta sẽ xem xét một người cung cấp thanh khoản CLAMM tick đơn lẻ, đã gửi vào 1 $ETH tại mức tick 1,750$. Vì sự đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng giá tick đơn lẻ thay vì một khoảng giá tick (điều này sẽ làm cho việc giải thích dễ dàng hơn, qua đó bỏ qua tình huống khi vị thế bao gồm cả $ETH và $USDC).

Điểm Tick 1,750$

Một người gửi tiền đã gửi vào $1 ETH ở điểm tick 1,750$ thực tế đang diễn giải rằng họ sẵn sàng có 1 $ETH hoặc 1750 $USDC để đổi lấy các khoản phí giao dịch.

image

Từ góc độ của họ, họ đang cung cấp thanh khoản tại điểm giá này và không quan tâm liệu họ có 1 $ETH hoặc 1,750 $USDC.

Giá Giao Ngay < $1,750

Bây giờ giả sử giá của $ETH đã giảm xuống dưới mốc 1,600$.

image

Khi giá giao ngay hiện tại đã thấp hơn 1,750$, vị thế của họ bây giờ đã được chuyển toàn bộ thành $ETH, giờ chỉ còn 1,750$. Lưu ý rằng số tiền này bằng chính xác với số tiền ban đầu của họ - 1 $ETH.

Giá Giao Ngay > $1,750

Bây giờ giả sử giá giao ngay của $ETH tăng lên 1,900$.

image

Vì giá giao ngay đã lớn hơn 1,750$, vị thế của họ được đổi hoàn toàn thành $USDC ở giá tick của họ, để lại cho họ chính xác 1,750$. Lưu ý rằng số tiền này ít hơn số tiền ban đầu của họ khi được tính bằng đơn vị $ETH, vì giờ đây $ETH đã có giá trị lên đến 1,900$.

Tính Toán Thất Thoát Tạm Thời

Người cung cấp thanh khoản CLAMM bắt đầu vị thế của họ với chính xác 1 $ETH. Bây giờ giá giao nay của $ETH di chuyển, sự hợp thành này cũng đã thay đổi.

Khi giá giao ngay ở mức 1,600$, sự hợp thành lúc này là 100% $ETH với 1 $ETH nắm giữ chính xác bằng 1 $ETH mà họ bắt đầu. Giá trị của $ETH giảm nhưng họ vẫn sở hữu 1 $ETH.

Khi giá giao ngay ở mức 1,900$, sự hợp thành lúc này là 100 $USDC với 1,750 $USDC nắm giữ. Dù sao, khi giá $ETH hiện tại là 1,900$, vị thế của họ giờ đây chỉ đáng giá 0.92 $ETH.

Con số 0.08 $ETH chín là Thất Thoát Tạm Thời - Impermanent Loss (IL)

Điều này có thể được thể hiện như sau:

image

Nhìn quen chứ?

Hmm…

Lời Kết

Ở bài học này, chúng ta đã bàn về thất thoát tạm thời, đó là sự thất thoát trong lượng tiền mà một người dùng nắm giữ do việc cân đối lại vị thế của LP khi giá giao ngay của tài sản di chuyển. Những bài học quan trọng chúng ta đã bàn luận bao gồm:

  1. Hợp thành tại tick: hoặc là $ETH hoặc là giá tick.
  2. Nếu $ETH < giá tick, người dùng sẽ có $ETH và không có IL.
  3. Nếu $ETH > giá tick, người dùng sẽ có giá tick trong $USDC nhưng có IL tính bằng $ETH.

Và bạn có thể tin rằng biểu đồ IL đó trông quen quen phải không... một quyền chọn, vài người đã kịp nhận ra

Cho đến lần sau, những người đọc thân mến của tôi.

Trân trọng,

CEO

About Dopex

Dopex is a decentralized options protocol that aims to maximize liquidity, minimize losses for option writers and maximize gains for option buyers — all in a passive manner. Dopex uses option pools to allow anyone to earn a yield passively. Offering value to both option sellers and buyers by ensuring fair and optimized option prices across all strike prices and expiries. This is thanks to our own innovative and state-of-the-art option pricing model that replicates volatility smiles.

📱Stay Connected

Follow our official social media accounts and visit our website to stay up to date with everything Dopex.

Twitter | Discord | Website

🚨IMPORTANT

Be careful of fake Telegram groups, Discord servers and Twitter accounts trying to impersonate Dopex.

Latest Releases